Kiểm tra số điện thoại của bạn bằng Trình kiểm tra điện thoại

Báo cáo được tạo từ yêu cầu tới các hệ thống chống gian lận phổ biến. Điều này giúp bạn ngăn chặn việc chặn theo số điện thoại khi làm việc với các dịch vụ trực tuyến phổ biến.

Kiểm tra chi phí: $0.15

Đi đến trình kiểm tra

44

Điểm gian lận

Rủi ro vừa phải


10

Social Rating

Rủi ro vừa phải

Ví dụ báo cáo

Danh sách đăng ký

Disney+

LinkedIn

Mail.ru

JD.ID

Whatsapp

Microsoft

Google

Viber

Skype

Facebook

Telegram

Snapchat

Đánh giá

Số điện thoại

-


Fraud Score

44


Hoạt động của Người dùng

-


Là dịch vụ thoại qua Internet (VOIP)

-


First Seen

-


Emails Liên quan

-

Danh sách đen

Cờ đỏ

Số điện thoại này liên quan đến gian lận gần đây hoặc đang diễn ra

-


Được sử dụng bởi một kẻ lừa đảo

Số điện thoại này liên quan đến các hoạt động gian lận, lừa đảo, cuộc gọi tròi nghịch, tài khoản giả mạo hoặc hành vi không thân thiện khác

-


Rò rỉ dữ liệu cá nhân

Số điện thoại này đã được tiết lộ gần đây do việc rò rỉ hoặc bị tổn thương của một cơ sở dữ liệu trực tuyến

-


Người gửi thư rác

Số đã được liên quan đến cuộc gọi/thông báo rác hoặc lạm dụng

-


Không Gọi (DNC)

Đây là danh sách số điện thoại của người tiêu dùng đã chọn không nhận cuộc gọi quảng cáo. Chỉ hỗ trợ tại Hoa Kỳ.

-

Số và Nhà cung cấp

Số điện thoại

-


Định dạng địa phương

-


Mã quốc gia

-


Nhà cung cấp

-


Trạng thái hoạt động

-


Quốc gia

-


Khu vực

-


Thành phố

-


Múi giờ

-


Mã bưu điện

-


Số trả trước

-


Mobile Country Codes (MCC)

Đây là một mã ba chữ số xác định quốc gia nơi nhà cung cấp di động được đăng ký. Ví dụ, MCC cho Hoa Kỳ là 310-316

-


Mobile Network Codes (MNC)

Đây là một mã hai hoặc ba chữ số, kết hợp với MCC, xác định một cách duy nhất người cung cấp di động cụ thể trong một quốc gia. Ví dụ, nếu MNC cho 'T-Mobile' tại Hoa Kỳ là 260, sự kết hợp hoàn chỉnh của MCC và MNC sẽ là 310-260

-

Question Mark Icon
Có câu hỏi nào không?

Liên chúng tôi:

Telegram Icon